Het heiligverklaringsproces van Carlo Acutis is officieel begonnen! Lees hier verder.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het verkopen van producten:

  1. Alle producten die door Stichting Acutis worden verkocht, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

  2. Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de koper de algemene voorwaarden.

  3. Stichting Acutis garandeert dat alle producten die worden verkocht, voldoen aan de normale kwaliteitseisen en de specificaties die zijn vermeld in de aanbieding.

  4. De prijzen van de producten zijn inclusief BTW en andere heffingen. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld.

  5. Betaling van de producten dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

  6. Stichting Acutis behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een bestelling te annuleren of te weigeren.

Algemene voorwaarden voor het retour sturen van producten:

  1. De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, het product te retourneren.

  2. Het product dient in de originele verpakking en onbeschadigd te worden geretourneerd.

  3. De kosten van het retour sturen van het product zijn voor rekening van de koper.

  4. Stichting Acutis zal binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, het aankoopbedrag terugbetalen.

Wat betreft de donaties heeft u recht op het terugvragen van uw donatie. Dit dient u uiterlijk twee weken na het ontvangen van de donatie te doen. U kunt een terugstortverzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@stichting-acutis.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen. U kunt de donatie alleen terugvragen indien de donatie naar u te herleiden valt.

Bij het doen van een periodieke gift zonder een overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’, gaat u ermee akkoord dat wij het aangegeven bedrag periodiek incasseren. U kunt de periodieke giften stoppen wanneer u wilt door ons een e-mail toe te sturen.

Zie het privacybeleid hieronder voor meer informatie rondom de bescherming van uw gegevens.

Privacybeleid

Privacy statement
Stichting Acutis verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die door donateurs en relaties verstrekt zijn aan:

Stichting Acutis
Molentocht 19
2353 VN  Leiderdorp

Gegevens
Stichting Acutis heeft als doel om de liefde voor de Eucharistie in Nederland nieuw leven in te blazen. Dit middels goed ondernemerschap en een moderne aanpak.

Om onze donateurs en relaties over acties en behaalde resultaten te informeren en om op te roepen tot gebed en actie vragen wij om persoons- en contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e‑mailadres). Deze worden vastgelegd in een donateurs- en relatieadministratie. Een relatie is een persoon die bekend is bij Stichting Acutis, bijvoorbeeld door een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag, maar die geen donateur is.

Doeleinden
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt fysiek, maar ook via onze website en sociale media. Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, een formulier invult, een gift overmaakt of ons daartoe machtigt, zullen wij relevante gegevens vragen. Offline kan dit gebeuren in een persoonlijk contact, via een aanmeldformulier of een telefoongesprek, door of namens Stichting Acutis. Stichting Acutis verwerkt deze persoonsgegevens in de donateurs- en relatieadministratie om u zo te kunnen informeren over acties en projecten. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, gift, donatie, aankoop of betaling, worden door Stichting Acutis verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, donateurschap of aankoop).

Contact met donateurs en relaties

E-mail
Wanneer u donateur bent van Stichting Acutis, een vraag heeft gesteld via onze website of aangegeven hebt per e-mail op de hoogte te willen worden gehouden van ons nieuws, wordt u per e-mail geïnformeerd over de situatie van de mensen waarvoor we ons inzetten, over ons werk en resultaten en vragen we incidenteel om een (extra) bijdrage. Wil u geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u zich op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elke e-mail die u van ons ontvangt, of door ons een mail te sturen. Uw opzegging gaat dan per direct in. 

Telemarketing
Stichting Acutis maakt geen gebruik van telemarketing. 

Post
Stichting Acutis verstuurt geen post met als doel om fondsen te werven.

Sociale media
Stichting Acutis is actief op verschillende sociale media-kanalen. We gebruiken Linkedin, Facebook en Instagram. 

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Gegevens van kinderen
Stichting Acutis richt zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van hun ouders.

Copyright
De meeste foto’s en video’s op onze website en publicaties komen uit de databank van Wix of Depositophotos. 

Als u meent dat wij ten onrechte gebruik maken van materialen, ontvangen wij hierover graag bericht per brief aan bovenstaand adres of via info@stichting-acutis.nl.

Rechten
Als u uw gegevens wilt inzien, rectificeren of verwijderen of wanneer u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerkingen door Stichting Acutis, kan dit door tijdens kantooruren te bellen naar ons kantoor (tel. 06-15870899) of te mailen naar info@stichting-acutis.nl. Ook kunt u zo uw toestemming voor gegevensverwerkingen intrekken of uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Eventuele klachten over de verwerking van uw gegevens door Stichting Acutis kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Stichting Acutis, dan kunt u deze per brief sturen aan bovenstaand adres of per email naar info@stichting-acutis.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 06-15870899.

Wijzigingen privacy statement
Stichting Acutis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. We adviseren u om regelmatig het privacy statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

September 2022

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Vul onderstaand formulier in en we sturen jou de maandelijkse nieuwsbrief per mail toe!

"*" geeft vereiste velden aan

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Google Privacybeleid en de Google Servicevoorwaarden zijn van toepassing.